تامین چی با طی کردن مراحل زیر سرمایه در اختیار شما قرار خواهد داد. هر مرحله طبق تصویر پیش رفته و شما در کنار ما به تسهیل در دریافت سرمایه کمک خواهید کرد.

درخواست سرمایه

مشخص شدن کالا جهت خرید

بعد از طی شدن روند های اشاره شده، نوبت روی کاغذ آوردن موارد و صحبت هایی هست که در جلسات شده است. در این مرحله روال همیشگی تامین چی در موارد و تضامین قرارداد به همراه نکات مخصوص به کسب و کار شما و تعهد ها لازم مکتوب شده و طرفین اقدام به امضای آن خواهند کرد.

در این مرحله طرف قرارداد اقدام به تحویل اطلاعات مربوط شامل حجم فروش، مدت زمان فروش، سرعت تامین و ... محصول خواهد کرد. بعد از آن تیم بررسی تامین چی پروسه بررسی را شروع کرده و طی زمان حداکثر دو روز نتیجه را اعلام خواهد کرد.

جلسه قرار حضوری در دفتر تامین چی​​​​​​​

بعد از تماس و کسب اطلاعات و آشنایی اولیه شما جلسه ای حضوری در محل دفتر تامین چی تنظیم شده و در این جلسه از نزدیک با روند و مراحل دریافت سرمایه آشنا خواهید شد. در این جلسه میتوانید هر سوالی از هر مرحله ای در مسیر دریافت سرمایه دارید از ما بپرسید.

پرکردن فرم درخواست سرمایه

فرم انتهای این صفحه نقطه شروع کسب اطلاعات از شما جهت بررسی و امکان سنجی جهت همکاری خواهد بود. فروش ماهانه، نوع فعالیت و مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه گذاری را وارد کرده و منتظر تماس ما باشید. در کمتر از یک روز کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.

بازدید از محل کسب و کار

حالا وقت این رسیده که برای بررسی نحوه ی فعالیت شما ما برسیم خدمتتون. در این مرحله ما با فضای کار شما آشنا میشیم تا به شریک خودمون بیشتر نزدیک بشیم. از روند کار مطلع میشیم و نحوه ی فعالیت شما تا بتونیم با سرعت بیشتر مراحل کار رو پیش ببریم.

هنگامی که قرارداد بسته میشود، نوبت آن میرسد تا شما کالای معرفی شده را معرفی کرده و تامین نمایید. بعد از رسیدن کالا به انبارهای طرف قرارداد، واریز وجه برای تامین کننده از طرف تامین چی انجام شده و دیگر فقط دغده فروش کالا در زمان مقرر خواهد بود.

واریز وجه جهت تامین محصول

جلسه قرارداد

بررسی عملکرد

2

4

3

6

7

بازدید از انبار طرف قرارداد

همانطور که در صفحه ی اصلی هم ملاحظه کردید، ما برای دریافت تضامین راحت تر فقط یک نکته پیشنهاد میدهیم. قرار دادن کالاها در انبار طرف قرارداد که هم دغدغه های ارسال و نگهداری کالا را برای شما کمتر میکند و هم فضای مناسبی برای انتقال کالاها در اختیارتان خواهد گذاشت.

از اینجا به بعد روند فروش شما و رساندن حجم فروش در زمان مشخص مورد بررسی قرارخواهد گرفت. این روند هرچه سریعتر و با سود بهتر شکل گرفته باشد، تاثیر مستقیم در قراردادهای بعدی ما خواهد داشت. نگاه ما با قرارداد اول صرفا شروع یک همکاری بلند مدت هست.

5

8

1

7

8

6

جلسه قرار حضوری در دفتر تامین چی​​​​​​​

بعد از تماس و کسب اطلاعات و آشنایی اولیه شما جلسه ای حضوری در محل دفتر تامین چی تنظیم شده و در این جلسه از نزدیک با روند و مراحل دریافت سرمایه آشنا خواهید شد. در این جلسه میتوانید هر سوالی از هر مرحله ای در مسیر دریافت سرمایه دارید از ما بپرسید.

پرکردن فرم درخواست سرمایه

فرم انتهای این صفحه نقطه شروع کسب اطلاعات از شما جهت بررسی و امکان سنجی جهت همکاری خواهد بود. فروش ماهانه، نوع فعالیت و مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه گذاری را وارد کرده و منتظر تماس ما باشید. در کمتر از یک روز کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.

مشخص شدن کالا جهت خرید

بازدید از محل کسب و کار

حالا وقت این رسیده که برای بررسی نحوه ی فعالیت شما ما برسیم خدمتتون. در این مرحله ما با فضای کار شما آشنا میشیم تا به شریک خودمون بیشتر نزدیک بشیم. از روند کار مطلع میشیم و نحوه ی فعالیت شما تا بتونیم با سرعت بیشتر مراحل کار رو پیش ببریم.

فرم انتهای این صفحه نقطه شروع کسب اطلاعات از شما جهت بررسی و امکان سنجی جهت همکاری خواهد بود. فروش ماهانه، نوع فعالیت و مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه گذاری را وارد کرده و منتظر تماس ما باشید. در کمتر از یک روز کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.

بازدید از انبار طرف قرارداد

جلسه قرارداد

بعد از طی شدن روند های اشاره شده، نوبت روی کاغذ آوردن موارد و صحبت هایی هست که در جلسات شده است. در این مرحله روال همیشگی تامین چی در موارد و تضامین قرارداد به همراه نکات مخصوص به کسب و کار شما و تعهد ها لازم مکتوب شده و طرفین اقدام به امضای آن خواهند کرد.

هنگامی که قرارداد بسته میشود، نوبت آن میرسد تا شما کالای معرفی شده را معرفی کرده و تامین نمایید. بعد از رسیدن کالا به انبارهای طرف قرارداد، واریز وجه برای تامین کننده از طرف تامین چی انجام شده و دیگر فقط دغده فروش کالا در زمان مقرر خواهد بود.

واریز وجه جهت تامین محصول

بررسی عملکرد

از اینجا به بعد روند فروش شما و رساندن حجم فروش در زمان مشخص مورد بررسی قرارخواهد گرفت. این روند هرچه سریعتر و با سود بهتر شکل گرفته باشد، تاثیر مستقیم در قراردادهای بعدی ما خواهد داشت. نگاه ما با قرارداد اول صرفا شروع یک همکاری بلند مدت هست.

در این مرحله طرف قرارداد اقدام به تحویل اطلاعات مربوط شامل حجم فروش، مدت زمان فروش، سرعت تامین و ... محصول خواهد کرد. بعد از آن تیم بررسی تامین چی پروسه بررسی را شروع کرده و طی زمان حداکثر دو روز نتیجه را اعلام خواهد کرد.

1

2

3

4

5

همانطور که در صفحه ی اصلی هم ملاحظه کردید، ما برای دریافت تضامین راحت تر فقط یک نکته پیشنهاد میدهیم. قرار دادن کالاها در انبار طرف قرارداد که هم دغدغه های ارسال و نگهداری کالا را برای شما کمتر میکند و هم فضای مناسبی برای انتقال کالاها در اختیارتان خواهد گذاشت.

افزایش تصاعدی سرمایه تامین

هر مقدار عملکرد شما در بازه ی قرارداد بهتر باشد، توانایی تامین چی در تامین سرمایه برای قراردادهای بعدی بیشتر خواهد بود. پس هر بار مبلغ بیشتر و با اعتبار بیشتر سراغ محصول بعدی یا همان محصول پرفروش خواهیم رفت. این یعنی تامین چی یک شریک دیگر به شرکای خود اضافه کرده و همیشه کنارش خواهد بود.

9

فرم درخواست سرمایه

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.