اعتبارسنجی ، قرارداد و ضمانت

اعتبارسنجی در تامین چی براساس تحقیقات بازار و گزارش های فروش ارائه شده همکاران انجام خواهد شد. در این مرحله پس از صحت سنجی اطلاعات وارده در فرم درخواست سرمایه، اقدام به برگزاری جلسات جهت آشنایی بیشتر طرفین خواهد شد. در این جلسات با روند فعالیت دو طرف بهتر آشنا شده و در صورت تایید طرفین مراحل مربوط به جلسات بعدی یا قرارداد طی خواهد شد.

اعتبارسنجی

قراردادهای تامین چی برمبنای تعهد زمانی فروش و امکانات بیان شده در جلسات و توافقات نوشته خواهد شد. در این قرارداد تعهد اول تامین با قیمت مناسب  و رقابتی و در ادامه تعهد زمان لازم برای فروش حجم کالای تامین شده با دریافت سرمایه از تامین چی خواهد بود. 

قرارداد

در تامین چی اولین ضمانت کالاهای شماست برای همین هم مراحل ضمانت راحت تر و سریع تر پیش می رود. کافیست کالا ها به انبار طرف قرارداد برسند. حالا با خیال راحت به کمک امکانات لجستیک انبار، کالایتان را به فروش خواهید رساند. ضمانت بعدی، چک صیادی بابت مدت زمان فروش محصولات تامین شده است. باید زمانی را اعلام کنید که از پس فروش محصولات بربیایید. درصورت نیاز به ضمانت های بیشتر در جلسات مستقیما با شما هماهنگ خواهد شد.

ضمانت
نیاز به خدمات تامین چی داری؟
درخواست سرمایه
درخواست تماس